Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Хятад хэвлэлийн орчуулга
1./ Wu guo chen- Бээжин/ “Шинжлэх ухааны үүсэл хөгжил “2006 он
2.“Дэлхий дахины нэвтэрхий түүх “ 2004 он
3.“Соёлт  хүн төрөлхтөн судлал “ 2006 он
4.“Анагаах ухааны түүх “ 2004 он
5.“Орчин үеийн Хятад  эмийн  нэвтэрхий толь” 2001 он
6.Jin Xin Min “Хятадын анагаах ухааны нэвтэрхий толь 2008 он
7.Long Lan Sheng –Шанхай “ Дотор өвчин судлалын  гарын авлага” 1981 он
8.Үргэлж тохиолддог өвчний Хятад, Европ  эмчилгээний арга 2002 он
9.Хэрэглээний дотор өвчин  судлал-Бээжин ,Хятад  АУ-ны сургууль 1975 он
10.Дотрын өвчний эмчийн гарын авлага 2008 он
11.АУ-ны сургалтын материал “Европ дотор судлалын үндэс” 1984 он
12.Xie Huan “Хятад анагаах ухааны толь бичиг 1998 он
13.“ Хятад эмнэлгийн дотор судлал” 1972 он
14.Lin Xin Min- Wangtiao gei “Эмч нарын оношлогооны гарын авлага” 2008
15.“Хятад анагаахын суурь мэдлэг” 1959 он
16.Бээжин. ИХС-ийн сургалтын материал “  Хятад улсын АУ-ны түүх 1962 он
17.Gyan Mun “ Хятад анагаах ухаан” 1985 он
18.Li Shi zhen “ Өвсөн эмийн товч”
19.Yangga Jian “ Сэтгэл зүйч эмч” 2007 он
20.Wang Guo Chun “ Клиникийн хэрх өвчин судлал” 2008 он
21.Chan guo “ Клиникийн хэрх өвчний гарын авлага” 2008 он
22.Wang qiang “Сэргээн засах /сувилал/ 2007 он
23.Wang Ji Po “Хэрх чанартай үений үрэвсэл 2008 он
24.Wang Yn Ming “ Халдварт өвчин судлал 2008 он
25.Li Chi Zhi “ Хүний хэрэгцээний  ном ” 2006 он
26.Fangchen “ Богдын сургаал /Бурханы номлол/
27.Chen Xuan U “ Гэр бүлд хэрэглэх эмийн гарын авлага” 2001 он
28.“ Эрүүл байх 100 арга” 2001 он
29.Хятад улсийн эрүүл мэндийн шинжилгээ баримжаа
30.Хаадийн  дотоод судар
31.“Үгсийн далай толь” 1978 он 
32.Клиник  эмчийн толь  “Үгсийн далай толь” 1978 он   
33.Монголын магистрын хүрээлэн “ Хятад-Монгол толь” 2008 он
34.Ma Tuo Jun “Эрүүл оюун ухаан”
35.Хятад эм эмнэлгийн хэвлэл “ Туршлагатай нууц арга”
36.“ Гэр бүлийн эмнэлгийн ном” 1983 он
37.“ Элэг цөсний үргэлж тохиолдох өвчин” 2002 он
38.“ Зүү төөний соргог өвчин эмгэг” 1990 он
39.“Олон  үндэстний ардын дундах нууц аргууд”
40.Tuo Gui Ying “ Үеийн үрэвслийн өвчнийг урьдчилан эмчлэх”
41.“Үргэлж тохиолдох арьсны чанартай өвчнийг оношлон эмчлэх асуулт хариулт”
42.Zhang Xue Jun “ Арьсны өвчин судлал”
43.Арьсны өвчнийг оношлон эмчлэх жолоодлого 2001 он
44.Tian Fi Shan “ Үргэлж тохиолдох халдварт өвчнөөс урьчилан эмчлэх гарын авлага” 2005 он
45.Dai Ju Yun “ Яс сийрэгжих өвчнийг хятад европ эмнэлгээр эмчлэх” 2002 он
46.Улаан, Уулаа “ Монгол эмнэлгийн уламжлалт арга ба одоо үеийн судалгаа” 2006 он
47.“Идээ ундааны биед хэрэгтэй зүйл” 2002 он
48.Li wen Liang “1000 өрхийн шилдэг жор” 1982 он
49.Gui Jian “ Хүн төрөлхтний нийгмийн 20 төрлийн өвчин хувиралт 2003 он
50.Zhou Zai Gao “Бэлгийн замын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” 2001 он
51.“Бэлгийн замын өвчин ба арьсны өвчнөөс сэргийлэх гарын авлага” 2001 он
52.“Өвдөгний үений өвдөлтөөс урьдчилан засах” 1997 он
53.“Халуун өвчин судлал-Нанжины хятадын анагаахын сургууль 1978 он
54.“Үргэлж хэрэглэгддэг эмийн гарын авлага” – Нанжины эрүүл мэндийн хэвлэл
55.“Үргэлж хэрэглэгддэг шинэ заслын гарын авлага” 1970 он
56.Ging Hai- эмийн үйлдвэр “ Төвд эмийн жолоодлого” 1998 он
57.“Бүх хятад эмийн шинэ аргын үзэсгэлэн материал”
58.“Олон өвчин эмчлэх сонгодог жорын эмхэтгэл”
59.“Уламжлалт  нууц эмчлэх  арга туршлага”
60. Шинэ эмчилгээний арга туршлага
61.Тенжаны хэвлэл “Хөдөөгийн эмчийн гарын авлага”
62.Wang Wen An “Дундад улсын ардын дундах эмчилгээний танилцуулга” 1994 он
63.“Хятадын эмийн шинэ арга- үзэсгэлэн худалдааны материалаас”
64.Насны онцлогийн өвчнөөс сэргийлэх нь
65.Алтаар сольшгүй эрдэнийн жор
66.Хялбар дөхөм эмчлэх арга
67.Fan Cun Zhu  “Амьсгалын эрхтний өвчнийг эмчлэх арга” 1952
68.ЭМ-ийн салбарын материал “Европ эмнэлэг хосолсон шалгалтын 4600 асуулт” 2009
69.Батагнаас хамгаалах тухай
70.ӨМ-ын нийгэм шинжлэлийн хүрээлэн “Хятад- Монгол толь” 1983 он
71.Si Gui Ying “Үеийн үрэвслээс урьдчилан эмчлэх 300 асуулт” 1992 он
72.Deng Wen Zheng “Үеийн өвчний мэдлэг” 1983 он
73.Шанхай хотын ЭМ-ийн хүрээлэн “Үеийн өвдөлт” 1976 он
74.Zheng Jian Ana “Хүзүү, мөр, бүсэлхий, хөл өвдөхийг өөрсдөө эмчлэх” 1997
75.Wu Lin Sheng .Vin Ma li “Өвдөг өвдөх” 1996 он
76.Chen Zheo Dian “Бэлгийн Үйл ажиллагааны саатал” 2004 он
77.Zhang Grang Wu “Ясны сийрэгжилтээс өөрийгөө урьдчилан эмчлэх” 2004
78.“ Үйл ажиллагааны сааталтай..........
79.Meng Zhao Guan “ Ахмадууд яс үеээ хамгаалах” 2005 он
80.Wu Xue Gui “ Дотоод шүүрлийн өвчин эмгэгийг тусгайлан эмчлэх арга” 2000 он
81.Хон зо гуван - эрүүл мэнд өөрөөс шалтгаална 2002  
82.Meng qin Gan “ Эрүүл урт наслахын ундарга” 2007 он
83.Ji Jian Ping “ Эрүүл наслах нууц” 2004 он
84./Англи / Sha li- bier “ Дэлхий  хамгийн урт настай хүн” 2004 он
85.Урт наслах орчинд хүрэх нь
86.“Эрүүл мэндийн сэтгүүл” 2002-04-25
87.Gao Yong “ Урт наслах арга” 2001 он
88.Yu Kang “ Идээ ундааны эрүүл мэнд” 2006 он
89.He Tian “ Хятадын 100 настай хөгшдийн асаргаа сувилгааны нууц арга” 2005 он
90.Wang Ming Yun “ Амьд бодисын хими” 1989 он
91.Huo Qin Ru “ Нийгмийн Анагаах ухаан 1998 он
92.Tiao Shan “ Соронз-Улаан тусгал-Эрүүл мэнд 2000 он
93.“ Хятадын эмчилгээний сэтгүүл” 1998-01-21
94.Liu Li Fang “ Хятад улсын дэлхий дэх  урт наслах урлаг, соёл 2007 он
95.Liu Shi Jue 2005 он
96.Jie Fa Liang “ Эрт өнөөгийн нэрт арга” 2002 он
97.Yang Liao Ging “ Улаан цайны 100 сайханд, эрүүлжих арга”
98.Цайгаар өвчин анагаах...2002 онд
99.Zheo Ding “ Цайны түүх /үлгэр/” 2003 он
100.Хүн биеийн ген удамшлын 23 асуудал
101.Эрүүл мэндийн хувьсгал
102.Chen Qing Lin “ Анагаах ухааны гайхамшигт орчин” 1989 он
103.Shi Xuan Xin “ Урт наслах нь зүүд биш” 2007 он
104.Chen Xun Wen “ Зуун настан” 2003 он
105.“ Урт наслах зам” 1981 он
106.Dai Su Mei “ Хүний биеийн нууц болон урт наслах “ 2004 он
107.“Хамгийн урт настай хүмүүсийн амьдралын арга хэлбэр “ 2004 он
108.Chen Jian Ping “ Урт наслах нууц” 1981 он
109.Shi Zhong Yuan“ Урт наслуулах асаргаа сувилгааны өртөө” 2004 он
110.Luo Jie San “ Ахмадын эрүүл урт наслах мэдлэг” 2004 он
111.Ji Bai Li “ Эрүүл мэнд урт наслах” 2005 он
112.Suo Wei “ Ахмадын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх болон урт наслах 1984 он
113.Chen De Zhi “Урт наслах жолоодлого” 1981 он
114.Cheng Tiao Cheng,Chen Jing “ 100 наслах нь зүүд биш” 2007 он
115.“24 Төрлийн зэвсгийн эрдэм”
116.Wang Guo Huan “Түрүү булчирхайн өвчнөөс урьдчилан засах 270 асуулт” 2004
117.Ji Pong Mei “Түгээмэл халдварт өвчин “ 2003 он
118.“Нуруу хөл өвдөх” 2004 он
119.Shi Dong Mei “ Даралт өндөр хүний өдөр тутмын амьдрал” 2002 он
120.Chen Hui Zhong “ Цайгаар эрүүлжих 500 асуулт “ 2002 он
121.Yu Yong Ming  “ Цай уух” 2002 он
122.Zhu Ling  “ Төгс төгөлдөр сайхан булчин” 2001 он
123.“Арьсны өвчнийг эмчлэх гарын авлага” 2004 он
124.Sh qing “ Хүний биеэс хорыг хөөх тухай гарын авлага” 2008 он
125.Xiao Zai “ Бүх талаар хорыг хөөж бүх биеийг эрүүлжүүлнэ”2009 он
126.Wu Lan / / A gu La / Uulaa/ ” Монголын анагаахын уламжлалт арга болон одоо үеийн         судалгаа” 2006 он
127.Гүйлсэн булчирхайн өвчин засах тухай
128.Ou Yanghan “ Арьсны өвчнийг эмчлэх гарын авлага” 2004 он
129.“Элэг цөсний өвчнийг урьдчилан эмчлэх тухай асуулт”
130.“Хэрх өвчин-Хятадын анагаахын эмчлэх гарын авлага” 2009 он
131.“Хятад анагаахын сэтгүүл” 89-95
132.Hu Lian “Зүү төөнүүрийн зурагт гарын авлага” 1971 он
133.“Гэр бүлийн хятад анагаах “ 2001-2004 он
134.Lin Guang Chang ” Эрүүл чийрэг бие махбод” 2004 он
135.Ming Shen “ Эрүүл наслах толь” 2006 он
136.Ying Chen Shan“ Асаргаа сувилгааг тогтворжуулах” 2004 он
137.Бээжингийн оройн сэтгүүл “ Амьдрал дундаас ирсэн” 2004 он
138.Ma Shao Ling “ Урт наслах нарийн хөтөлбөр” 2007 он
139.Ru Yue Jun / Япон/ “ 45 – аас эхлэн хөгшрөлтөөс урьдчилан сэргийлэх” 1995 он
140.Sun Zhang Gen “ Урт наслах хөтөч” 2003 он
141.Урт наслахыг дунд наснаас
142.Wan Zeng “ Урт наслах нууцын 300 асуулт” 2005 он
143.Ye Zhan Gui  “Эрүүл энхийн зам” 1987 он
143.Sun Wei Min  “Оюун ухааны асаргаа сувилгаа” 2001 он
148.“Шинжлэх ухааны идээ ундаа” 2001 он
149.ХҮН нь бэеийн занхлаг үе  
150.Gong Zhao Grang “Эрүүл чийрэг 100 насны баяр” 2003 он
151.Deng Cheng “ Алдарт хүний асаргаа сувилгааны өнгөрөлт” 2003 он
152.Wu Tian ”Шинэ хэвлэгдсэн урт наслах жолоодлого” 1988 он
153.Wang Wei Liang “ Урт наслах зам” 1981 он
154.Lin Guo Zhu “ Хөгшрөлтөөс сэргийлж юу идэх вэ? 2007 он
155.Wang Zhan Guo “ Амьдрах дуу” 2005 он
156.Zhang Chun Yuan ” Эрүүл урт наслахад нөлөөлөх генийн задлал” 2004 он
157.Гонконг,Тайван, Макоагийн бие тэжээх ёс
158.Liu Lii Fang “ Хятадын урт наслах урлаг” 2007 он
159.Эрүүл мэндийн 500 яах вэ?
160.“Арьсаа эрүүл сайхан байлгах 100 арга” 2004 он
161.Zhang Jun Tian “Дүй хэ сүгийн хэрэгцээ  2005 он
162.Xu Shi Nu “Шар буурцгийн гайхамшиг  2006 он
163.Шар буурцгийн бэлдмэлүүд
164.“Ji Ze Ren “  шар буурцаг ба эрүүл мэнд  2001 он 
165.“Хүнсний эмчилгээ олон бий  2003 он
166.“Хүнсээр засах арга”  2007 он
167.“Хаадийн бие тэжээх ёс  2006 он
168.Zhang Jian Qiu “ Үргэлж тохиолдох өвчнийг зүү төөнөөр эмчлэх” 1987 он
169.“Эмнэлгийн шинэ эмчилгээний арга гарын авлага”
170.“ Өвчин эмгэгийг өөрчлөх түүх” 2004 он
171.Гадар эмнэлгийн товхимол----- яуван гүрэн – чадач
172.Зүү төөнөлгийн ухаан --------  мин улсийн - yang xu zou
173.Зүү төөнөлгийн хураангуй   ---  мин улсийн -- gao wu
174.Хотон эмийн жор ------- song  улсийн -  chun jiang
175.Хаадийн ордны эмийн жор  -  яуван гүрэн – xu guo qing
176.“Chen Zhi Mei “Усан зүү эмчилгээний арга” 2002 он
177.Хусах эмчилгээ ----------------  chen zhi ming 2002
178.Үе мөчний  өвчнийг эмчлэх 660 туршлагат  арга” 2001 он
179.       “Яс ба үений өвчний  300 үр дүнтэй арга” 2000 он


Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Админы мэдээлэлСэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats